दुसरा उकार शब्द | dusara ukar shabdh

दुसरा उकार शब्द

ऊ-काराचे शब्द   

 ऊस  ऊद   ऊब   ऊठ  
 ऊन  ऊर   ऊत   कूळ 
 कूस कूट   कूच   खून  
 खूण  खूर   खूष   खूप  
 खूळ  गूळ   गूढ   घूस  
 घूमजाव  चूल   चूळ   चूक  
 जून  जूट   जूळ   झूल  
 टूम  डूल   डूक   तूप  
 तूर  तूळ   तूस   तूट  
 तूरडाळ  दूध   दूत   दूरवर  
 दूधवाला  धूर   धूळ   धूड  
 धूप  धूम   धूसर   धूसफूस  
 धूमधडाका  नूर   नूतन   नूपुर  
 पूर  पूड   पूल   पूजा  
 पूनम  पूतना   फूल   फूस  
 फूट  फूलवाला   फूलवात   फूलझाड  
 बूट  बूड   बूच   बूज  
 भूक  भूल   भूत   भूमी  
 भूशीर  भूमाता   भूचर   भूपाल  
 भूपती  भूपाळी   भूमिती   भूगाव  
 भूणभूण  मूल   मूठ   मूळ  
 मूग   मूस   रूप   रूळ  
 रूस  रूक्ष   रूपा  लूद  
 लूट  लूप   शूर   शूळ  
 शूल  सूत   सूर   सून  
 सूळ  सूज   सूट   सूड  
 सूकर  सूचक   सूचना   सूतकताई  

पहिला उकार शब्द वाचा 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top