चंपकला शाबासकी मिळाली | इयत्ता दुसरी मराठी

चंपकला शाबासकी मिळाली

0%
1

इयत्ता दुसरी मराठी चंपकला शाबासकी मिळाली

1 / 10

1) चंपक च्या मामाचे नाव काय?

2 / 10

2) आजोबांनी चंपकला काय दिली ?

3 / 10

3) चंपकचे सुरेशमामा कोठे राहायचे ?

4 / 10

4) चंपक च्या गावाचे नाव कोणते?

5 / 10

5) चंपकने गाडीजवळ काय ठेवले होते ?

6 / 10

6) आजोबांच्या मदतीला कोण आले ?

7 / 10

7) सालीवरून कोण घसरले ?

8 / 10

8) चंपक शहरात कोणाकडे शिकण्यासाठी गेला?

9 / 10

9) चंपकला काय करायला आवडायचे ?

10 / 10

10) चंपक ला कशाचा आनंद झाला?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top