अरण्यलिपी | इयत्ता पाचवी मराठी

अरण्यलिपी

0%
0

इयत्ता पाचवी मराठी अरण्यलिपी

1 / 10

1) वाघाचा ठसा .................असतो.

2 / 10

2) लालसर मातीत वा कोरड्या मातीत.............चांगले दिसतात.

3 / 10

3) वेगळा शब्द ओळखा. वाघ, हत्ती, हरीण, घुबड

4 / 10

4) जंगली कुत्र्याचा ठसा कसा असतो?

5 / 10

5) शिरगणती म्हणजे काय?

6 / 10

6) तरसाचा ठसा किती इंच लांब असतो?

7 / 10

7) खुर म्हणजे काय?

8 / 10

8) अस्वलाच्या पायाचा ठसा कोणाच्या पायाच्या ठश्या सारखा दिसतो?

9 / 10

9) जंगलात सगळीकडे विखुरलेल्या जंगली प्राण्यांच्या खाणाखुणाना काय म्हणतात?

10 / 10

10) वाघांच्या पावलांच्या........... वरून वाघांची गणती केली जाते.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top