भौमितिक आकृत्या | इयत्ता चौथी गणित

भौमितिक आकृत्या

0%
5

इयत्ता चौथी गणित भौमितिक आकृत्या

1 / 10

1) खिडकीच्या २ लगतच्या कडामध्ये कोणता कोण तयार होतो?

2 / 10

2) हाताचा अंगठा सोडून इतर लगतच्या दोन बोटांमध्ये कोणता कोन तयार होतो?

3 / 10

3) चौरसाला किती शिरोबिंदू असतात?

4 / 10

4) वर्तुळाच्या मध्यभागी असलेल्या केंद्राला .......म्हणतात.

5 / 10

5) काटकोनापेक्षा मोठ्या कोनाला काय म्हणतात?

6 / 10

6) हाताच्या कोपराजवळ कोणता कोन तयार होतो?

7 / 10

7) काटकोनापेक्षा लहान कोनाला काय म्हणतात?

8 / 10

8) त्रिकोणाला किती बाजू असतात?

9 / 10

9) आयताला किती कडा असतात?

10 / 10

10) विजेच्या खांबाने जमिनीशी केलेला कोन कोणता असतो

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top