इयत्ता पाचवी गणित बेरीज

इयत्ता पाचवी गणित बेरीज

0%
1

इयत्ता पाचवी गणित बेरीज

1 / 10

1) उदाहरण सोडवा. 989887+656559=?

2 / 10

2) संख्या ओळखा. दहा कोटी तीस लाख अठरा.

3 / 10

3) संख्या ओळखा. सहा कोटी बारा हजार दोनशे नव्वद.

4 / 10

4) सहा अंकी सर्वात मोठी व सहा अंकी सर्वात लहान सांख्याची बेरीज किती होईल?

5 / 10

5) लोकसभा निवडणुकीत 12,37,048 स्त्रियानी व 17,39,658 पुरुषांनी मतदान केले तर एकूण मतदान किती झाले?

6 / 10

6) संख्या ओळखा. सहा कोटी तीस लाख बारा हजार दोनशे अठरा.

7 / 10

7) क्रिकेट च्या एका सामन्यासाठी पहिल्या दिवशी ४,३५,६०० व दुसऱ्या दिवशी ८,९९,३३० तिकिटे विकली तर एकूण किती तिकिटे विकली गेली?

8 / 10

8) उदाहरण सोडवा. 454648+458768=?

9 / 10

9) उदाहरण सोडवा. ८७६८६६७+२६८६६८७=?

10 / 10

10) पाच अंकी सर्वात मोठी व सहा अंकी सर्वात लहान सांख्याची बेरीज किती होईल?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top