पाणी किती खोल | इयत्ता तिसरी मराठी

पाणी किती खोल

0%
0

इयत्ता तिसरी मराठी पाणी किती खोल

1 / 10

1) "बुटकी" या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

2 / 10

2) म्हशीला काय चावता येत नव्हते?

3 / 10

3) चघळणे म्हणजे काय?

4 / 10

4) कोणाची मैत्रीण पाण्यातून वाहून गेली?

5 / 10

5) नदीत गुडघ्याएवढेच पाणी आहे असे कोण म्हणाले?

6 / 10

6) कडबा कशावर बारीक करतात?

7 / 10

7) नदी ओलांडायला कोण घाबरत आहे?

8 / 10

8) झाडावरून कोण हाक मारत होते?

9 / 10

9) "नदी" या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

10 / 10

10) "दे मला पेंढी बांधून" असे कोण म्हणाले?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top