मुंग्यांच्या जगात | इयत्ता पाचवी मराठी

मुंग्यांच्या जगात

0%
0

इयत्ता पाचवी मराठी मुंग्यांच्या जगात

1 / 10

1) मुंग्या हे गंधकण फक्त ------ मिळाल्यावरच सोडतात.

2 / 10

2) संदेश पोहोचवण्याच्या दृष्टीने मुंग्या काय करतात?

3 / 10

3) "गंध" समानार्थी शब्द ओळखा.

4 / 10

4) मुंग्या कशाच्या सहाय्याने इतर मुंग्यांच्या संपर्कात राहतात?

5 / 10

5) "वसाहत" समानार्थी शब्द ओळखा,

6 / 10

6) कीटकांमध्ये सर्वप्रथम कोणत्या कीटकाचे नाव घेतले जाते?

7 / 10

7) "उद्यमशील" समानार्थी शब्द ओळखा .

8 / 10

8) मुंग्या नेहमी रांगेने चाललेल्या दिसतात. दिलेल्या वाक्यातील नाम ओळखा.

9 / 10

9) पाऊस कमी झाला. दिलेल्या वाक्यातील नाम ओळखा.

10 / 10

10) विरुद्धार्थी शब्द ओळखा "उद्योगी"

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top