मुग्धा लिहु लागली | इयत्ता तिसरी मराठी

मुग्धा लिहु लागली

0%
1

इयत्ता तिसरी मराठी मुग्धा लिहु लागली

1 / 10

1) मुग्धाबरोबर शाळेत कोण आले होते?

2 / 10

2) मुग्धाच्या शाळेत कशाचा कार्यक्रम होता?

3 / 10

3) बाबांनी मुग्धाला काय आणून दिले?

4 / 10

4) पाहुण्यांनी कोणत्या गमती जमती सांगितल्या?

5 / 10

5) वेगळा शब्द ओळखा. मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, डायरी

6 / 10

6) मुग्धाने पहिल्या नंबरचे बक्षीस कशात मिळवले होते?

7 / 10

7) मुग्धाच्या शाळेत आलेल्या पाहुण्यांना कशाचा छंद होता ?

8 / 10

8) नित्य समानार्थी शब्द ओळखा.

9 / 10

9) मुग्धाने कशाचा निर्णय घेतला ?

10 / 10

10) मुग्धाच्या शाळेत पाहुणे म्हणून कोण आले होते?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top