झाडेच झाडे लावूया | इयत्ता तिसरी मराठी

झाडेच झाडे लावूया

0%
1

इयत्ता तिसरी मराठी झाडेच झाडे लावूया

1 / 10

1) जंगल समानार्थी शब्द ओळखा.

2 / 10

2) जसे चिंच आंबट तसे आंबा .........

3 / 10

3) झाडेच झाडे लावूया फळेच ........मिळवूया.

4 / 10

4) वेगळा शब्द ओळखा. वन,अरण्य, झाडी, बाग

5 / 10

5) यापैकी कोणती फुल नाही?

6 / 10

6) यापैकी कोणते वेलीचे नाव नाही?

7 / 10

7) झाडे आपणास काय देतात?

8 / 10

8) इकडे तिकडे झाडे लावूया हि कविता कोणत्या बोली भाषेतून घेतली आहे?

9 / 10

9) वेगळा शब्द ओळखा. वन,अरण्य, झाडी, बाग

10 / 10

10) लावली झाडे वाढवूया ....... जंगल करूया.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top