मायेची पाखर | इयत्ता चौथी मराठी

मायेची पाखर

0%
1

इयत्ता चौथी मराठी मायेची पाखर

1 / 10

1) लेखकाला जेवणाचा आग्रह कोणी केला ?

2 / 10

2) लेखक पुण्याला जाताना कोठे थांबले ?

3 / 10

3) बिछाना म्हणजे काय?

4 / 10

4) भाऊरावांना सर्वजण काय म्हणत?

5 / 10

5) पोटात कावळे ओरडणे म्हणजे -----------

6 / 10

6) संस्थेच्या आवारात कशाचे झाड होते?

7 / 10

7) मायेची पाखर ह्या पाठाचे लेखक कोण ?

8 / 10

8) ऊब या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

9 / 10

9) लेखकाला झोप का येत नव्हती?

10 / 10

10) अण्णा आयुष्यभर गोरगरिबांच्या मुलांमुलींच्या -------------झटत राहिले.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top