इयत्ता पाचवी मराठी प्रिय बाई

इयत्ता पाचवी मराठी प्रिय बाई

0%
1

इयत्ता पाचवी मराठी प्रिय बाई

1 / 10

1) उर्मिलाला पत्र लिहिण्याचा सल्ला कोणी दिला?

2 / 10

2) पत्र लिहिणार्‍या मुलीचे नाव काय आहे?

3 / 10

3) उर्मिलाने बाईंना आनंदाने कशाचेपत्र लिहिले?

4 / 10

4) खालीलपैकी कोणते संदेश वहनाचे साधन नाही?

5 / 10

5) उर्मिलाने पाठवलेले .............. बाईंना कायम आठवणीत राहील.

6 / 10

6) उर्मिला सध्या कोणत्या वर्गात शिकत आहे?

7 / 10

7) उर्मिलाच्या बाईंना कोणता पुरस्कार मिळाला होता?

8 / 10

8) मुलीने आदर्श शिक्षक पुरस्काराची बातमी कोठे पहिली?

9 / 10

9) उर्मिलाच्या बाईंच्या घरासमोर कोणते झाड आहे?

10 / 10

10) उर्मिला ने कोनाला पत्र लिहिले आहे?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top