पाचवी गणित गुणाकार २

पाचवी गणित गुणाकार

0%
0

इयत्ता पाचवी गणित गुणाकार २

1 / 10

1) एका शर्ट ची किमंत ७८० आहे अशा १०० शर्ट ची किमंत किती होईल?

2 / 10

2) गुणाकार करा. 567×565

3 / 10

3) गुणाकार करा. 236×125

4 / 10

4) गुणाकार करा. 353×234

5 / 10

5) गुणाकार करा. 223×134

6 / 10

6) एका फ्रीज ची किमंत १०९९९ आहे अशा २७ फ्रीज ची किमंत किती होईल?

7 / 10

7) एका मोबाईल ची किमंत १६९९९ आहे अशा ४५ मोबाईल ची किमंत किती होईल?

8 / 10

8) एका शेतामध्ये एका रांगेत ५३७ याप्रमाणे २९ रांगांत पेरूची रोपे लावली, तर त्या शेतामध्ये एकूण किती पेरूचे रोपे लावण्यात आली?

9 / 10

9) गुणाकार करा. 424×222

10 / 10

10) गुणाकार करा. 654×167

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top