इयत्ता दुसरी मराठी थोडे पक्के करुयात

थोडे पक्के करुयात

0%
2

इयत्ता दुसरी मराठी थोडे पक्के करुयात

1 / 10

1) जोडाक्षर असलेला पर्याय निवडा.

2 / 10

2) फुग्यामध्ये काय भरतात?

3 / 10

3) जोडाक्षर असलेला पर्याय निवडा.

4 / 10

4) अनुस्वार नसलेला शब्द ओळखा.

5 / 10

5) फुग्याला इंग्रजी मध्ये काय म्हणतात?

6 / 10

6) चूक कि बरोबर ते ओळखा. "पतंग उंच आकाशात जातो."

7 / 10

7) अनुस्वार असलेला शब्द ओळखा.

8 / 10

8) गटातील वेगळा शब्द ओळखा.

9 / 10

9) जोडाक्षर असलेला पर्याय निवडा.

10 / 10

10) गटातील वेगळा शब्द ओळखा.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top