इयत्ता तिसरी मराठी वासाची किमंत

इयत्ता तिसरी मराठी वासाची किमंत

0%
4

इयत्ता तिसरी मराठी वासाची किमंत

1 / 10

1) मिठाई पाहत कोण सहज उभी होती?

2 / 10

2) कुंदापूरचा आठवडी बाजार केव्हा भरायचा?

3 / 10

3) शिवानी आई-बाबांना हिशोबात --------- करायची.

4 / 10

4) पैसे दिलेच पाहिजे म्हणून कोण ओरडू लागला?

5 / 10

5) ए मुली! चल पैसे काढ. असे कोण म्हणाले?

6 / 10

6) पैशाची पिशवी तसे पुस्तकांचे काय?

7 / 10

7) मिठाई विकणारा हलवाई तसे सोने विकणारा : ?

8 / 10

8) शिवानीने वासाची किंमत पैशांच्या आवाजात केली, हे योग्य का अयोग्य?

9 / 10

9) ठीक आहे थांबा मी पैसे घेऊन येते असे कोण म्हणाले?

10 / 10

10) भजी आणि भेळ खाणे हा शिवानी चा आवडता उद्योग! हे योग्य की अयोग्य?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top