वल्हवा रं वल्हवा | इयत्ता पाचवी

वल्हवा रं वल्हवा

0%
0

इयत्ता पाचवी वल्हवा रं वल्हवा

1 / 10

1) होडी चालवणार्‍याला काय म्हणतात?

2 / 10

2) जोसानं..........आता वल्हवा रं- वल्हवली

3 / 10

3) मोकाट पिसाट........आला-येऊ द्या रं , येऊ द्या रं 

4 / 10

4) विरुद्धार्थी शब्द ओळखा - स्वातंत्र्य

5 / 10

5) समानार्थी शब्द ओळखा -"अफाट"

6 / 10

6) रोखणे म्हणजे काय?

7 / 10

7) कवीने मोलाची दौलत कशाला म्हटले आहे?

8 / 10

8) झेंडा माथ्यावरी ------रंगी.

9 / 10

9) समानार्थी शब्द ओळखा -"ध्यास"

10 / 10

10) समानार्थी शब्द ओळखा -"जल"

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top