इयत्ता पाचवी मराठी सावरपाडा एक्प्रेस कविता राऊत

सावरपाडा एक्प्रेस कविता राऊत

0%
0

इयत्ता पाचवी मराठी सावरपाडा एक्प्रेस कविता राऊत

1 / 10

1) मेहनत हाच उद्दिष्टाकडे, ध्येयाकडे नेणारा .......आहे.

2 / 10

2) कविताच्या यशामुळे हरसुल, सावरपाडा या भागास नवीन ------ मिळाली.

3 / 10

3) चूक की बरोबर ते ओळखा "पायात चपला नसणे म्हणजेच अनवाणी"

4 / 10

4) गटात न बसणारा शब्द ओळखा:- कसूर,चुक,हयगय,योग्य

5 / 10

5) कविता राऊत आदर्श कोनाला मानते?

6 / 10

6) चूक की बरोबर ते ओळखा " कसूर करणे म्हणजे बरोबर काम करणे"

7 / 10

7) चूक की बरोबर ते ओळखा " कविता सरावात कधीच कसूर करत नाही"

8 / 10

8) कविता राऊत चा जिल्हा कोणता आहे?

9 / 10

9) कविता राऊत च्या पाड्याचे नाव कोणते?

10 / 10

10) समानार्थी शब्द ओळखा - दुर्गम

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top